Основні компоненти проекту SEW Ukraine:

Працевлаштування: Проект надасть підтримку у працевлаштуванні на підприємствах легкої промисловості 2,000 жінок з вразливих груп населення шляхом проведення професійно-технічного навчання, підготовки до інтеграції на робочому місці, а також шляхом створення допоміжних послуг, як то дитячі заклади.

Діяльність:

 • Проведення гендерно-чутливого аналізу ланцюжка доданої вартості в галузі легкої промисловості України;
 • Професійно-технічна підготовка для подальшого прецевлаштування;
 • Налагодження партнерства з підприємствами галузі легкої промисловості для ефективного працевлаштування жінок-бенефіціарів проекту по результам успішного проходження навчання.

Розвиток мікро-, малих- та середніх підприємств (ММСП) та кооперативів у легкій промисловості: Жінки, що можуть бути віднесені до вразливих груп, та які володіють, керують або мріють про створення власної справи в секторі легкої промисловості, зможуть отримати підтримку у розбудові бізнесу завдяки проекту. SEW Ukraine розраховує надати підтримку 200 жінок в рамках даного компоненту, з яких 100 матимуть можливість розвинути свою бізнес-ідею з «нуля».

Діяльність:

 • навчання з управління бізнесом;
 • розширений доступ до пільгових позик для підвищення конкурентоспроможності;
 • створення кооперативів для просування стійкого, прибуткового та гендерно-рівноправного бізнесу;
 • підтримка в розробці та впровадженні інноваційних маркетингових стратегій;
 • навчання та підтримка в запровадженні міжнародних стандартів якості для підвищення конкурентоспроможності;
 • налагодження бізнес-контактів у секторі для підсилення маркетингової спроможності підприємниць-учасників проекту.

Наскрізні теми проекту

Посилення ролі та підтримка рівноправного залучення жінок в секторі легкої промисловості: Гендерна стратегія проекту спрямована на зменшення та подолання бар’єрів на ринку праці та в підприємництві, які обмежують рівноправну, повну та успішну участь жінок, зокрема з вразливих груп, в секторі легкої промисловості.

Діяльність:

 • Покращення сприйняття зацікавлених сторін щодо розширення економічних можливостей жінок;
 • Посилення лідерства жінок в секторі легкої промисловості;
 • Подолання стереотипів, гендерних та по відношенню до вразливих груп жінок, та ролі жінок у підприємництві;
 • Адвокаційна діяльність спрямована на зменшення гендерної нерівності в доступі до ресурсів та можливостей розвитку в секторі.

Екологічна збалансованість: Розвиток підприємництва та сектору легкої промисловості в цілому не повинні погіршувати стан довкілля в Україні. План реалізації проекту SEW Ukraine та Стратегія екологічної сталості розроблена в рамках проекту передбачають інтеграцію екологічних аспектів в усі напрямки діяльності – від загального планування до реалізації та оцінки проектів.

Діяльність:

 • Підтримка існуючих та стартап (нещодавно створені) підприємниць в секторі легкої промисловості у запровадженні екологічно-сталих практик та технологій;
 • Підтримка бізнес-ініціатив (ММСП), які матимуть позитивний екологічний вплив в легкій промисловості;
 • Мінімізація негативного екологічного впливу шляхом ретельного відбору підприємств-роботодавців, формалізованих умов партнерства та підвищення обізнаності жінок-бенефіціарів щодо регулювання питань охорони навколишнього середовища та безпеки праці у легкій промисловості.