Канадський фонд Кооперативного розвитку у партнерстві з Всеукраїнським благодійним фондом «Горєніє» протягом 5 років, з 2020 по 2025,  реалізовує проект «Підтримка економічного розвитку жінок та внутрішньо переміщених осіб в Україні». Метою проекту є сприяння зростанню рівня зайнятості та розвиток підприємництва в галузі легкої промисловості серед жінок, що знаходяться у складних життєвих обставинах – є внутрішньо переміщеними особами або належать до вразливих категорій населення. Діяльність в рамках проекту поширюється на Дніпропетровську, Харківську та Київську області України.

Проект розпочався у 2020 році як відповідь на потребу в розвитку потенціалу української легкої промисловості і водночас – через необхідність у надійному кваліфіковану працевлаштуванні та наповненні ринку праці вакансіями, до яких залучаються жінки, особливо ті, які опинилися у скрутних життєвих обставинах та належить до вразливих груп. Основну увагу в проекті ми приділяємо жінкам, які мають або мали статус внутрішньо переміщених осіб та проживають біля великих міст у примістках або у сільській місцевості наших цільових областей.

Проект має ряд функціональних компонентів. По перше, це сприяння працевлаштуванню жінок у швейній промисловості. Ми маємо намір допомогти двом тисячам жінок у трьох областях України – Дніпропетровській, Київській та Харківській – у отриманні нової професії та працевлаштуванні у легкій промисловості у широкому спектрі вакансій. По -друге, це сприяння розвитку малого та мікро бізнесу, особливо стартапів у легкій промисловості.  Для цього ми плануємо надати підтримку двомстам малим компаніям, у тому числі ста новим мікробізнесам, які засновані жінками або ними управляються. Окрім цього, кожна учасниця проекту, яка планує розпочати власну справу в цій сфері, зможе скористатися послугами кооперативів, які ми відкриємо у трьох областях України. Для того, щоб вивільнити час тих жінок, у яких малі діти дошкільного віку, у проекті передбачена послуга з догляду за дітьми. Ми також працюватимемо з громадами проекту та з працедавцями, щоб вони цінували та поважали жінок, які знайшли свою роботу та бізнес завдяки проектові.

Не секрет, що багато жінок у минулі роки були змушені переїхати зі сходу України, з регіону протистояння, та шукати можливостей у нових для себе умовах. Отже, кредитна спілка Вигода, прагнучи допомогти таким людям, у партнерстві з проектом розробляє новий кредитний продукт, який покликаний допомогти насамперед жінкам з вразливих категорій, внутрішньо переміщеним особам. Завдяки кредитному продукту учасниці проекту отримають можливість розпочати незалежну професійну діяльність, яка згодом може перерости у бізнес, що буде спиратися на виробничу кооперативну основу в легкій промисловості, яку закладає проект в Україні. Для цього продукту кредитна спілка пропонує справедливу процентну ставку та зручні умови погашення, а проект забезпечить підтримку в реалізації ініціатив учасниць та правильне використання наданих ресурсів.

Малі підприємства легкої промисловості часто потребують допомоги у розвитку власного потенціалу маркетингу, збуту та кооперації з іншими виробниками. Особливо гостро такі умови, що виникають на ринку, відчуває мікробізнес, а часто це звичайні люди, які працюють самостійно та виробляють невеликі партії якісної, але маловідомої продукції. Подекуди обмеження цього ринку призводять до певного соціального виключення мікро-виробників, обмежують їх розвиток, а це звужує асортимент продукції легкої промисловості українського виробництва, про яку знають у світі.

Саме тому до проекту «Підтримка економічного розвитку жінок та внутрішньо переміщених осіб в Україні» приєдналася Асоціація Укрлегпром – адже серед іншого, проект виконує завдання щодо сприяння виведенню малих та мікро виробників на рівні українських та закордонних стандартів, розвиток якісного виробництва через кооперацію таких виробників, стимулювання та розвитку збуту малих учасників цього ринку. Асоціація в рамках співпраці надаватиме можливості побудови партнерства на основі кооперації між великими та малими виробниками, проведе програму стажування на великих підприємствах, сприятиме участі підприємств та кооперативів проекту у спеціалізованих вітчизняних та  міжнародних виставках, а також проведе результативну роботу із виведення малих та середніх підприємств-партнерів на рівень українських та міжнародних стандартів.

В рамках роботи з удосконалення конкурентоспроможності, інноваційнійності та екологічної стійкості мікро-, малих та середніх підприємств для жінок у швейній галузі, проект проводитиме інтеграцію гендерно чутливого підходу до ділової співпраці між малими та середніми підприємствами, які засновані жінками або ними управляються, та із іншими учасниками швейної галузі. Для ми проводитимемо навчання та консультування з тематики жіночого лідерства, щодо розвитку жінки в бізнесі, щодо недопущення зловживань та насильства, відносно захисту прав  працюючих. Окремим акцентом у цій роботі є міні-програми розвитку сенситизації серед чоловіків-партнерів працюючих жінок та побудови позитивних рис співпраці та підтримки працюючих жінок та підприємниць швейної галузі.

Для проекту важливо, щоб підприємства-партнери та кооперативи працювали із дотриманням норм охорони праці та відповідали екологічним стандартам. В рамках стратегії екологічної стійкості проекту фахівці екологічного напряму займатимуться діагностикою, навчанням та консультуванням партнерів щодо відповідності екологічним стандартам та надаватимуть підтримку в сертифікації з цього напряму.

Для сприяння розвитку виробничої та збутової спроможності мікро-, малих та середніх підприємств, що очолюються жінками або є у їх власності чи співвласності, проект допомагає ініціативним групам із відкриттям кооперативів у цільових областях. Робота над кооперативним розвитком у швейній промисловості передбачає навчання членкинь кооперативів, консультації ініціативних груп, аналіз ринку та організаційного потенціалу, розбудову спроможності та підтримку розвитку 6 кооперативних майданчиків проекту в 3 регіонах України. Ми приділятимемо увагу розумінню кооперативної бізнес-моделі та будуватимемо практичну співпрацю кооперативів із іншими виробниками для зміцнення їх роботи управління, фінансової та управлінської систем.

Кооперативний компонент проекту займається розробкою та впровадженням стратегій та інструментів для залучення цільових аудиторій до участі в роботі кооперативів проекту у швейній промисловості, у т.ч. з метою збільшення кількості членів та розширення спектру надання послуг. Цей компонент також забезпечує технічну підтримку розвитку кооперативів, а також підтримує розвиток потенціалу, розробку кооперативних стратегій, планів розвитку, бізнес-планування.

Одна з ключових цілей проекту – це сприяння розвитку існуючих та створенню нових мікро, малих та середніх підприємств в секторі легкої промисловості та дотичних, обслуговуючих їх сервісів. Загалом, підприємства-партнери проекту зможуть отримати підтримку в пільговому кредитуванні,  використанні обладнання, навчанні щодо ведення бізнесу, підтримці в маркетингу та просуванні продукції, сертифікації та стандартизації, розвитку бізнес контактів, сприянні у формуванні взаємовигідної кооперації та партнерства для підвищення конкурентоспроможності. У найближчі роки ми розгортаємо цей спектр підтримки для наших партнерів, бо упевнені у потрібності нашої роботи для українських жінок, які хочуть реалізувати себе у вітчизняній легкій промисловості.